Vanuit mijn werkkamer kijk ik uit op het Varangerfjord; een uitloper van de Barentszee.

photo: Kaija Kiuru

Deze website is het verslag van een verblijf van een maand in het uiterste noorden van Noorwegen. Als je de site bekijkt, houd dan het volgende in gedachten:

-Elke kop in de bovenste balk heeft sub-hoofdstukken. Door één van de vijf in de bovenste balk aan te klikken bereik je dus meerdere afzonderlijke verslagen, die steeds aangevuld worden. Klik dus gerust op een 'kopje', grote kans dat er een verslag en/of foto's verschijnen.
-Eenvoudig door op de foto’s te klikken kun je ze beter bekijken. Staan de foto’s in een ‘diashow’, dan kun je die meestal ook ‘fullscreen’ bekijken door de knoppen daarvoor te gebruiken. Hetzelfde geldt voor de video’s die ik plaats. Dat zijn altijd ruwe korte versies trouwens, bewerken van video's (en foto's) bewaar ik voor thuis. 

Veel plezier bij het kijken en lezen!


Wil je meer weten over Kaija Kiuru of mij, klik dan op:
www.kaijakiuru.net of  
www.ankvanengelen.nl

Vadsø artist-in-residence FB

This website is the account of a month-long stay in the far north of Norway. Viewing the site, keep the following in mind:

-Each header in the upper bar contains sub-chapters. Clicking on any of them in the upper bar will get you to the separate accounts, which are constantly updated. So please use all the words in the upper en lower bar to read the total account.
-Simply by clicking on the photos you can get a better view of them. If the photos are in a ‘slide show’, you can usually see them ‘full screen’ as well by using the buttons. The same goes for the videos I upload. They are always short, raw, vesions; editing I will do at home.
Have fun viewing and reading!


If you want to know more about Kaija Kiuru or me, look at:
www.kaijakiuru.net 
www.ankvanengelen.nl

Vadsø artist-in-residence FB