Dan volgt het leuke werk: rijgen. Om de botjes op hun plek en bewaard te houden.