16-05 Wandeling bij Mortensnes

Mortensnes is een van de rijkste, archeologische vindplaatsen op het Varanger schiereiland.De geschiedenis gaat hier terug tot de prehistorie, zo'n 10.000 jaar geleden. Er zijn vondsten gedaan die bewoning in het stenen tijdperk aantonen. Door de eeuwen heen hebben in Mortensenes ook Samen gewoond.
Jammer genoeg is het bezoekerscentrum nog gesloten, maar de markeringen en informatieborden bij de verschillende plekken zijn duidelijk en informatief.
Een wandeling leidt ons langs verschillende plekken waar door de eeuwen heen, nederzettingen, offerplaatsen of grafplekken waren. Het is een groot rotsachtig plateau waarop we lopen. Het weer is een beetje grimmig en dat versterkt onze indruk dat het hier niet altijd een gezellige, comfortabele plek geweest moet zijn. Vlak na de Ijstijd zag het er hier waarschijnlijk anders uit..
Op de terugweg stoppen we nabij Vestre Jakobselv om er een paar grote visdroogrekken te gaan bekijken.

Mortensnes  Cultural Heritage Site is one of the richest, archaeological sites on the Varanger peninsula. It was at one time an important settlement area for the Sámis and a central religious cult site. It’s history goes back 10.000 years when the first people from the Stone Age settled here.
Unfortunately, the visitors center is still closed, but the markings and information boards at the different places are clear and informative.
A pathway leads us along several places where settlements, and  sacrifice or burial sites were.We find ourselves on a large rocky plateau. The weather is a bit grim and that strengthens our feeling that this hasn't always been  a cozy, comfortable place. But shortly  after the Ice Age  it might have looked completely different.

On the way back we stop near Vestre Jakobselv to check out a few big fish drying racks.