12-05 To Vardø and Steilneset

Een belangrijke reden om naar Vardø te gaan is het Steilneset Memorial (2011) dat door de Zwitserse archtect Peter Zumthor en de ( in 2010 op 99 jarige leeftijd overleden) kunstenaar Louise Bougeois ontworpen is. Steilneset is de plek waar in de 16e en 17e eeuw 140 zogenaamde ‘heksen’ terecht stonden. Vergeleken met de rest van Europa, een ongekend hoog aantal als je het omrekent naar het aantal inwoners.
Het monument is gemaakt voor de 91 'heksen' (77 vrouwen en 14 mannen) die hier  op de brandstapel ter dood gebracht werden.Van deze mensen zijn de rechtbankverslagen achterhaald en elk persoon heeft in het prachtige gebouw van Zumthor een eigen venster, lamp en een persoonlijk verslag van het ten laste gelegde. Achter/naast het langgerekte gebouw van Zumbar is het paviljoen door Bourgeois ontworpen. Daar brandt dag en nacht een stoel, waarbij het vuur gereflecteerd wordt 7 enorme spiegels en je door het getinte glas  zicht heb op de enigzins grimmige omgeving. Een zeer bijzondere ervaring om daar geweest te zijn, zeker door wat ik al wist over de inquistie in de rest van Europa. De persoonlijke rechtbankverslagen benadrukken nog Het is een uiterst indrukwekkend monument!
Maar minstens even indrukwekkend was de reis van en naar Vardø. Daarom eerst de foto's van onze tocht en bekijk daarna de foto's van het Steilneset Memorial (en de video verderop) maar eens op je gemak. Wat je niet op de foto's zult zien zijn de (minstens) 14 zeearenden die we gezien hebben onderweg. Ontzagwekkende vogels met vreselijk goede ogen, want zodra ik mijn camera tevoorschijn haalde waren ze weg. Je moet vogelaar zijn om daar bedreven in te zijn.

An important reason for going to Vardø is the Steilneset Memorial (2011) commemorating the trial and execution in the seventeenth century of 91 people for witchcraft. The memorial was designed by the artist Louise Bourgeois and the architect Peter Zumthor. It was Bourgeois' last major work. She died in 2010 at the age of 99.
In the seventeenth century, a series of witch trials occurred in Norway, of which the Vardø were among the most substantial. Over a hundred people were adjudged for witchcraft, with 77 women and 14 men being  burned at the stake  Compared to the rest of Europe, by counting the inhabitants of Finnmark in which Vardø lies, there was a very high rate of accusations of witchcraft. The trials peaked in 1662–1663.
It's a very intense experience to visit the memorial. But also our trip to Vardø was impressive. Thats's why first some photo's are shown of the journey itself and some about Vardø, followed by the photo's of the Steilneset Memorial.

What you can't see on the photo's are the (at least!) 14 eagles we spotted on our way. They have very good eyes: as soon as I took my camera they were gone.