Een wandeling naar Kiby 06-05

Vanuit ons huis lopen we in noordelijke richting langs de kust. NIet eens zo ver, een paar kilometer maar. Maar ook de directe omgeving is de moeite waard om te verkennen. Vondsten langs de zee, zomaar een ontmoeting met enkele rendiervrouwtjes, een aalscholver die urenlang op een paal in de zee zit. En nu ik toch met de dieren bezig ben doe ik er ook nog maar even de sneeuwhaas, die ik gisteren zag, bij. We genieten allebei met volle teugen van het buiten zijn.

A hike to Kiby 06-05

From our house we head north along the coast. Not very far, just a few miles. But the direct surroundings are worthy of exploration too. Findings along the sea, a chance encounter with some female reindeer, a cormorant sitting on a pole in the sea for hours. And speaking of animals, I can add the arctic hare, which I saw yesterday. We both thoroughly enjoy being out in the open.