07-05 Naar Ekkerøy

Op het schiereiland Ekkerøy, dat zo'n 14 km verder naar het noorden aan de kust ligt, zijn mooie wandelingen te maken. Het schiereiland is een geliefde uitvalsbasis voor vogelaars. In de klif, die even boven het dorp ligt, nestelen grote kolonies drieteenmeeuwen en lager in het dorp is een zandstrand waar in de zomer veel gezwommen wordt.Omdat we iets te laat vertrekken en onderweg ook nog allerlei moois tegenkomen waarvoor gestopt moet worden, besluiten we een korte wandeling te maken. Bovenop de klif heb ik een prachtig zicht op de zeemeeuwenkolonie en er scheert waarachtig ook nog een adelaarspaar over mijn hoofd. Ook nu is het weer een prachtige dag en zeer geschikt om wat te gaan zitten tekenen.
Op de terugweg stoppen we in Golnes bij een kennis van Kaija: Sonja Siltala. Zij is kunstenaar en fotografe en werkt in de bibliotheek in Vadsø, waar zij een fotoarchief van de omgeving aanlegt.
We krijgen allebei het fotoboek dat zij over de Kven (de Finse gemeenschap in de Varanger regio) maakte. Een prachtig boek dat, toen het uitkwam, wel enige commotie veroorzaakte. Sonja's aandacht voor deze aparte gemeenschap werd haar niet helemaal in dank afgenomen. Omdat zij hier toen nog maar kort woonde, was dat wel zwaar voor haar, maar nu het stof neergedaald is het toch een prachtig document, daar is men het over eens.
07-05 to Ekkerøy
On the Ekkerøy peninsula, some 9 miles further north along the coast, you can make beautiful hikes. The peninsula is a popular operating base for bird-watchers. In the cliff, just above the village, large colonies of Kittiwake nest, and further down in the village is a sandy beach where many people swim during summers. We depart a little late and encounter many beautiful things along the way, forcing us to pause, so we decide to make a brief hike. On top of the cliff I have a wonderful view of the seagull colony and a pair of eagles actually flies overhead. Another wonderful day.

On the way back we stop in Golnes at a friend of Kaija’s: Sonja Siltala. She is an artist and photographer and has a job in the library of Vadsø, where she is compiling an archive of the surroundings.
We both get a photo book she made about the Kven (the Finnish community in the Varanger region). A wonderful book!